Dades

La producció i difusió d’informació estadística ha estat des dels inicis, un dels elements claus de l’Observatori Local d’Habitatge amb la voluntat de recolzar als ajuntaments en la planificació, l'avaluació i el seguiment de la situació de l‘habitatge al seu municipi, proporcionant una visió sintètica de dades que puguin ser rellevants per a la presa de decisions.  

 

 
 

INDI_MHAB és un visor que conté cent indicadors que s’organitzen en quatre blocs: les persones, l’habitatge, el mercat i les polítiques d’habitatge.

Les diferents figures gràfiques de l’eina permeten comparar l’evolució de cada indicador, així com la situació del municipi en relació al seu entorn immediat i el conjunt de la demarcació de Barcelona. A més a més, permet la generació i descarrega d’informes estadístics d’habitatge (en format pdf) per a cadascun dels 311 municipis de la demarcació.

Indi_Mhab actualitzarà periòdicament el contingut de l’eina i les dades de que es nodreix.

Vols saber com funciona? A continuació t'ho expliquem.

 

 

 
 

SI_REHAB (Sistema d’Informació municipal per a la rehabilitació d’habitatges) és un visualitzador obert dirigit a difondre la informació estadística existent i facilitar la presa de decisions municipal en matèria de rehabilitació.

Es configura com una eina interactiva que proporciona informació representada mitjançant gràfics i mapes, i que permet la generació d’informes municipals i la descàrrega de dades.

Conté un mapa interactiu amb més de 40 indicadors per a tots els municipis de la demarcació de Barcelona i un apartat amb 6 preguntes clau, orientades a identificar els àmbits en els que pot ser més necessària l’acció rehabilitadora i el reforç des de les polítiques municipals.

Vols saber com funciona? A continuació t'ho expliquem