La Diputació ha publicat, en obert, la informació relativa a les candidatures de les eleccions municipals

23/05/2023 13:23 h

Política

Les candidatures electorals, en format obert i reutilitzable

Al portal de dades obertes de la Diputació s’ha publicat un conjunt de dades nou que conté les candidatures electorals dels municipis de la demarcació. Aquesta informació inclou noms i cognoms dels candidats i candidates de cada partit, federació, coalició o agrupació amb la denominació i sigles corresponents, així com l’ordre de col·locació en les llistes, i la seva condició de suplent o independent, quan correspon.

Aquesta informació prové de la publicació al BOPB dels anuncis tramitats per les juntes electorals de zona i que també es pot consultar en format gràfic a la mateixa pàgina web del Butlletí.

Les dades sobre les candidatures de les eleccions municipals es publiquen en format obert, estructurat i estàndard per promoure’n la reutilització i aprofitament. D’aquesta manera, la ciutadania, les empreses i altres professionals podran recuperar-les i tractar-les per realitzar comparatives, analitzar tendències o desenvolupar altres productes i serveis. Les dades estan disponibles en formats JSON, XML, CSV i RDF. També es poden consultar en una taula de dades filtrable per tots els camps. El nou conjunt de dades inclou, a més, les dades de les eleccions municipals celebrades el 2019 i 2015.

Comparteix