Personal eventual

Segons Decret 9906, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2023, s’ha fixat en 133 persones el nombre legal màxim de personal eventual que correspon a la Diputació de Barcelona.

 

Assessors tècnics

Personal eventuals assessors tècnics del govern de la Diputació de Barcelona.

Nom i cognoms Adscripció orgànica Alta Nivell retributiu
Mònica Belinchón Alonso Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 15/09/2022 N4
Juan José  Àrea d'Educació, Esports i Joventut 17/01/2020 N5
Antonio Carmo Àrea d'Educació, Esports i Joventut 23/07/2019 N4
Francisco Javier Casinos Comas Àrea de Presidència 01/10/2019 N2
Ivet Castaño Vilella Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 01/06/2021 N4
Luis Crespo Bettonica Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 15/02/2023 N5
Cisco De la Cruz Àrea de Presidència 23/07/2019 N4
Ana del Frago Bare Àrea de Presidència 23/07/2019 N4
Salvador Esteve Balagué Àrea de Cultura 15/10/2022 N3
Maria Teresa Fandos Paya Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 01/09/2019 N4
Antoni Fogué Moya Àrea de Presidència 23/07/2019 N2
Ignasi Font Criach Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 01/12/2021 N5
Joan Galceran Margarit Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 01/03/2020 N5
Mònica Gallardo Montornés Àrea de Cultura 23/07/2019 N3
Francisco Garcia Lorenzana Àrea de Presidència 08/01/2020 N4
Miquel González Monforte Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 08/01/2020 N4
José Javier Martínez Celorrio Àrea d'Educació, Esports i Joventut 01/10/2021 N4
Joaquim Mestre Garrido Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 08/01/2020 N5
Laia Oller Sampé Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 15/09/2022 N4
Maria Roser Olóndriz Soler Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 01/12/2022 N3
Cristina Recasens Vert Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 23/07/2019 N3
Pedro Rivero Hidalgo Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 16/04/2021 N5
Joan Rodríguez Portell Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 01/10/2021 N4
Joan Ignasi Sánchez Santin Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 01/09/2019 N3
Esteve Terradas Yus Àrea d'Acció Climàtica 23/07/2019 N4
Jordi Torrents Romero Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 01/08/2019 N4
Elia Tortolero Orejuela Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 15/06/2022 N4

 

 

Assessors/es de grups polítics (adscrits a l'Àrea de Presidència)

Personal eventual assessor dels grups polítics de la Diputació de Barcelona.

Informació en procés d'actualització
Cognoms, nom Lloc de treball Alta Nivell retributiu
Abril Chaigne, Eva Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Agudo Calduch, Cristian Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Argelich Solé, Montse Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Bada Llibre, Mireia Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Bertomeu Prat, Marc Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Bonet Huete, Albert Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Calvó Boatella, Cristina Assessora de grup polític  28/07/23 N5
Cañadas Parellada, Beatriz Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Cardona Junyent, Mercè Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Carrasco Serrano, Ana Maria Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Carreres Pobill, Núria Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Casado Pizarro, Juan Antonio Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Castañer de Santiago, Lluís Assessor de grup polític 4/09/23 N5
Cortés i Minguet, Toni Assessor de grup polític  27/07/23 N4
d'Addabbo, Maria Lluïsa Assessora de grup polític  27/07/23 N5
De la Cruz Muñoz, Francisco Javier Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Díaz Valls, Núria Assessora de grup polític  27/07/23 N4
Espinosa Gisbert, Marc Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Esteve Balaguer, Salvador Assessor de grup polític  27/07/23 N4
Falcón Viñes, Gabriel Assessor de grup polític  18/09/23 N4
Feiner Alonso, Jaime Assessor de grup polític  16/09/23 N5
Figueres Casanovas, Xavier Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Francàs Guillen, Julia Assessora de grup polític  27/07/23 N4
Gallardo Montornés, Mònica Assessora de grup polític  28/07/23 N5
Garcia Romero, Javier Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Granados Ginés, Daniel Assessor de grup polític  01/09/23 N5
Jimenez Leon, Emiliano Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Jordà Arias, Xavier Assessor de grup polític  27/07/23 N4
Lara Tristante, Josep Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Lliró Tey, Pol Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Marín Hernandez, Marc Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Martín Fernandez, Carlos Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Martínez Alonso, Beatriz Assessora de grup polític  01/09/23 N5
Martínez Díaz, Manel Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Massana Mas, Laura Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Miquel Ruzafa, Carles Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Moraleda Campayo, Sonia Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Padró Maristany, Ester Assessora de grup polític  28/07/23 N5
Palau Bargalló, Enric Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Paños Molina, Daniel Assessor de grup polític  27/07/23 N4
Pardo Romera, Irene Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Parra Solà, Juan Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Pastor Costa, Mercè Assessora de grup polític  27/07/23 N4
Puig Fernández, Alicia Assessora de grup polític  01/09/23 N5
Rivero Hidalgo, Pedro Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Romero de Tejada, Carolina Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Sagalés Borràs, Ignasi Assessor de grup polític 27/07/23 N4
Salado Pérez, Antonio Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Sardà Bonvehí, Eulàlia Assessora de grup polític  28/07/23 N5
Sastre Prieto, Alex Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Segado Garcia, David Assessor de grup polític  31/07/23 N5
Serra Macià, Jordi Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Suñé Nicolas, Ernest Assessor de grup polític  27/07/23 N5
Tubau Pomareda, Arés Assessora de grup polític  27/07/23 N5
Tutusaus Besante, Josep Assessor de grup polític 27/07/23 N4
Vestit Villegas, M. Rosa Assessora de grup polític  27/07/23 N4

Taula retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - any 2023

Nivell Retribució mensual
N1 6.519,86 euros
N2 6.222,87 euros
N3 5.819,95 euros
N4 5.393,15 euros
N5 4.072,13 euros
N6 3.737,88 euros
N7 3.318,87 euros
N8 2.768,67 euros

Nomenaments i variacions (publicacions oficials)

  • Cessament i nomenaments de personal eventual d'agost i setembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 i DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
  • Nomenament de personal eventual (BOPB d'1.8.2023 i DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
  • Fixació del nombre del personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions, característiques i retribucions (BOPB de 31.7.2023 i DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
  • Cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 i DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
  • Cessament del personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 i DOGC núm. 8965, de 25.7.2023).