Institució

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona, 311 municipis en xarxa. Això representa el 24 % del total de la superfície de Catalunya i el 74,4 % del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de persones). Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

És una institució governada per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels ajuntaments barcelonins escollits de manera indirecta, perquè els seus components, els diputats, són elegits entre els alcaldes i regidors dels consistoris, agrupats per partits judicials, d'acord amb el nombre de vots obtinguts per les candidatures que han superat el mínim del 3 %.

La Diputació de Barcelona fonamentalment dona suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.

Les diputacions, com a òrgans de l'Administració local juntament amb els ajuntaments, són les administracions més properes i més coneixedores de les realitats territorials i de les necessitats de la gent. El disseny dels serveis des de la proximitat pot ser més adequat i eficient per fer arribar més benestar a totes les persones.

El model de treball es basa en el Pla Xarxa de Governs Locals, que es fonamenta en el respecte a l'autonomia local i en el treball en xarxa entre els governs locals i la Diputació per tal de construir un programa d'actuació conjunt, d'acord amb els principis d'eficiència i d'economia de l'acció pública. La finalitat és compartir objectius, crear més benestar a tot el territori i millorar la qualitat dels serveis, per a la qual cosa la competència dels professionals i la difusió de les bones pràctiques són imprescindibles.

Modelo de trabajo. Concertación. Diputación de Barcelona. Prioridades y recursos. Municipio. Necesidades y políticas. Ciudadanía

L'assistència i la cooperació amb els governs locals es concreta en la transferència de recursos tècnics (treballs d'assessorament i assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials (prestació directa del servei per part del personal de la Diputació de Barcelona).