Comunitats de pràctica

La Diputació de Barcelona promou la creació d'entorns virtuals per treballar de forma col·laborativa, compartir i gestionar coneixement distribuït mitjançant diverses eines de participació (blogs, fòrums, wikis, xats...).

Les comunitats de pràctica fan possible el treball en xarxa entre els tècnics dels municipis de Barcelona. La majoria de comunitats són d'accés restringit, encara que poden tenir certs continguts oberts a tothom.

Aquestes són les comunitats de pràctica en funcionament, ordenades per temes:

Administració local

 • Comunitat de Recursos Humans (CORH)

  CORH Comunitat de Recursos Humans

  Comunitat de treball per compartir i gestionar el coneixement entre els professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans a les administracions públiques. 

   
 • Comunitat prevenció de riscos laborals

  Comunitat prevenció de riscos laborals

  Comunitat virtual que treballa per a la integració de la prevenció de riscos laborals als ajuntaments i la difusió d'activitats d'interès en matèria preventiva.

   
 • Comunitat d'organització corporativa

  Comunitat d'organització corporativa

  Iniciativa dirigida a referents i interlocutors d'organització de les diverses unitats de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi de coneixement especialitzat i experiències i potenciar el desenvolupament corporatiu en aquesta matèria.

   
 • Comunitat Europa

  Comunitat Europa

  Espai d'intercanvi d'experiències i coneixements entre professionals dels governs locals que treballen en l'àmbit europeu.

   
 • Comunitat de logística

  Comunitat de logística

  Comunitat de treball col·laboratiu de la Subdirecció de Logística, que gestiona els recintes i edificis de la Corporació, així com compres i serveis interns.

   
 • Comunitat del SBOPIPO

  Comunitat del SBOPIPO

  Comunitat de pràctica gestionada pel Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials.

   

Benestar i ciutadania

 • Igualtat en xarxa

  Igualtat en xarxaEspai de treball per afavorir la implantació de les polítiques d'igualtat al món local.

   
 • Dinamització de gent gran

  Dinamització de gent granComunitat de pràctica per als professionals del programa de Dinamització de gent gran de la Diputació de Barcelona.

   
 • Communit@s

  Communit@s

  Comunitat del Servei de Polítiques d'Acció Comunitària i Participació Ciutadana.

   
 • Comunitat Respir 2.0

  Comunitat Respir 2.0

  Comunitat del personal dels serveis residencials i d'estades temporals RESPIR.

   
 • Tag #joventut

  Tag #joventut

  Punt de trobada dels professionals de les polítiques de joventut al món local.

   
 • Xarxa local SAD, Servei d'atenció domiciliària

  Xarxa local SAD, Servei d'atenció domiciliària

  Comunitat d'intercanvi d'informació i coneixement aplicat als serveis d'atenció domiciliària.

   

Comerç i consum

 • Comunitat de Comerç

  Comunitat de Comerç

  Espai d'intercanvi de coneixements, informacions i experiències relacionades amb el comerç, gestionat per la Gerència de Serveis de Comerç.

   
 • Comunitat de Consum

  Comunitat de Consum

  Comunitat de la Xarxa Local de consum, formada per més de 300 serveis de defensa del consumidor de la província de Barcelona.

   

Cultura

 • ComunitatXBM, Xarxa de Biblioteques Municipals

  ComunitatXBM, Xarxa de Biblioteques Municipals

  Comunitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, que impulsa el treball en xarxa i la cooperació entre els agents compromesos amb el desenvolupament dels serveis bibliotecaris municipals a la província.

   
 • Comunitat d'Interacció

  Comunitat d'Interacció

  Punt de trobada dels responsables i professionals de la cultura, tant del sector públic com del privat i associatiu. 

   
 • Comunitat Xarxa d'Arxius Municipals

  Comunitat Xarxa d'Arxius Municipals

  Comunitat de treball dels arxivers de l'Oficina de Patrimoni Cultural i tots els arxivers vinculats a l'Administració local, que en conjunt formen la Xarxa d'Arxius Municipals.

   
 • BCN Science Corner

  BCN Science Corner

  Comunitat que aborda els grans debats contemporanis sobre la ciència concebuda des d'un punt de vista interdisciplinari i generalista.

   

Economia i treball

 • Comunitat Ocupació

  Comunitat Ocupació

  Comunitat per als tècnics municipals de la província de Barcelona, centrada en la dinamització del mercat de treball i la millora de l'ocupabilitat.

   
 • XODEL, Xarxa d'observatoris de desenvolupament econòmic local

  XODEL, Xarxa d'observatoris de desenvolupament econòmic local

  Comunitat virtual de la Xarxa d'observatoris del desenvolupament econòmic local (XODEL), nascuda el 1996 i formada per 21 observatoris de la província de Barcelona.

   
 • Cultura emprenedora a l'escola

  Cultura emprenedora a l'escola

  Comunitat virtual un espai destinada a compartir l’activitat que el programa "Cultura emprenedora a l’escola” genera a les aules, escoles i municipis que hi participen de la província de Barcelona.

   

Esports

 • Comunitat esportiva local (CEL)

  Comunitat esportiva local (CEL)

  Comunitat de treball per a tots els professionals que treballen per promoure la pràctica de l'esport als municipis de la província.

   

Innovació i governs digitals

 • Comunitat de protecció de dades personals

  Comunitat de protecció de dades personals

  Comunitat de pràctica formada per tots els referents de protecció de dades de caràcter personal de la Diputació de Barcelona i d'ens locals de la província.

   
 • Comunitat de padró

  Comunitat de padró

  Canal per a la participació i el treball en xarxa de tots els agents implicats en la gestió del padró municipal d'habitants.

   
 • Comunitat SmartRegion Barcelona

  Comunitat SmartRegion Barcelona

  La comunitat SmartRegion està formada per tècnics i/o electes d'ajuntaments interessats a implementar solucions en l'àmbit smart city i tècnics de la Diputació de Barcelona. Té per objectiu intercanviar experiències, elaborar propostes d'acció conjunta i debatre sobre qüestions que permetin avançar cap a un territori més sostenible, amb uns serveis més eficients i amb una millor atenció a la ciutadania.

   
 • Comunitat de Transparència i Govern Obert

  Comunitat de govern obert

  La comunitat de Transparència i Govern Obert és un canal de comunicació al servei de treballadors, professionals, experts i persones interessades en general, per tal de compartir coneixement i evolucionar com a nou model de governança.

   
 • Comunitat TIC local

  Comunitat TIC local

  La comunitat TIC local està dirigida als professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació del món local.

   
 • Comunitat SeTDIBA

  Comunitat SeTDIBA

  La comunitat SeTDIBA té com a objectiu donar suport al recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital. Es tracta d'un conjunt de serveis d'administració digital per als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.

   

Medi ambient

Salut pública

 • Salut pública local en xarxa

  Salut pública local en xarxa

  Espai virtual de comunicació per als professionals que treballen en l'àmbit de la salut pública a l'administració local.

   

Territori i parcs naturals

Turisme

 

Urbanisme i habitatge